Data Profil SKPD

BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Kontak
Alamat
Telp/Fax
Email
Website
Kepala

Nama
Drs. ZULKARNAINI
NIP
19621104 199003 1004
Pangkat / Golongan
Pembina Tk. I/ IV.b
Pendidikan Terakhir
Strata 1
Pengalaman
Selayang Pandang
Visi dan Misi
Tugas Pokok dan Fungsi
Program Kerja