Data Profil SKPD

BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Kontak
Alamat
Telp/Fax
Email
Website
Kepala

Nama
ABDUL GANI, SE
NIP
19610628 198303 1 005
Pangkat / Golongan
Penata Tingkat I/ III d
Pendidikan Terakhir
S1 Ekonomi
Pengalaman
Selayang Pandang
Visi dan Misi
Tugas Pokok dan Fungsi
Program Kerja